چگونه کیفیت آب آشامیدنی را حفظ کنیم؟

به گزارش تور یونان ارزان، کیفیت آب آشامیدنی همیشه موضوعی حیاتی برای کشور و حتی دنیاست، از این رو قوانین و برنامه های بین المللی و ملی متعددی برای این مهم وجود دارد تا آبی که توسط مشترکان مصرف می گردد، از سلامت کافی برخوردار باشد.

چگونه کیفیت آب آشامیدنی را حفظ کنیم؟

به گزارش خبرنگاران، ترکیبانی که در آب وجود دارند و بر کیفیت آن تاثیرگذارند، به دو دسته کلی میکروبی و شیمیایی تقسیم بندی می شوند؛ عامل هایی که روی سلامتی انسان تاثیرگذارند، اغلب شامل عوامل میکروبی است که منشا عوامل بیماری زایی همچون باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها (پروتوزا) و انگل ها هستند.

کیفیت آب هایی که آلوده به عوامل میکروبی شده باشند، اغلب به سرعت و در محدوده وسیعی تغییر خواهد نمود و مصرف چنین آبی می تواند باعث شیوع بیماری های ناشی از آب گردد که توسط سامانه های تصفیه آب و انواع سامانه های گندزدایی قابل کنترل و حذف است.

همچنین باقی مانده گندزدا در شبکه توزیع آب برای پیشگیری از رشد مجدد عوامل میکروبی و وقوع آلودگی های ثانویه استفاده می گردد. با توجه به آخرین جمع بندی آمار کشوری در حال حاضر درصد مطلوبیت کلر باقی مانده و میکروبی در شبکه های توزیع آب شهرهای کشور به طور متوسط 99 درصد و در روستاهای کشور به طور متوسط 97 درصد است که هر دو در سطح عالی ارزیابی می گردد.

علاوه بر این میزان، تاثیر عوامل شیمیایی بر سلامت، به نوع ماده شیمیایی و مدت زمانی که بدن در معرض آن قرار می گیرد، بستگی دارد. در بیش تر مواد شیمیایی، مصرف آب حاوی مقادیر بیش از حد آن ها، پس از یک سال ممکن است تاثیر خود بر سلامت را نشان دهد.

مواد شیمیایی بسیار کمی هستند که اگر آب حاوی آن ها یکبار (یا در مدت زمان کوتاهی) مصرف گردد، بتوانند منجر به ایجاد مسائل بهداشتی شوند، مگر این که در اثر یک حادثه مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی وارد سیستم آبرسانی گردد. در شرایطی عوامل شیمیایی آب از جمله عواملی باشند که در معرض قرار دریافت کوتاه مدت با آن ها مشکل حادی برای سلامت ایجاد نکند، بهتر است در عوض صرف هزینه های گزاف برای تصفیه چنین آبی، بر روی منشا آلودگی و حذف آن و یا جایگزینی منبع آب مذکور، تمرکز کرد.

آیا مشکل از تاسیسات داخلی ساختمان است؟

برای تشخیص این که آیا نامناسب بودن کیفیت آب (مانند رنگ، طعم، بو و ...) مربوط به تاسیسات داخلی مشترکان است یا مربوط به آب آشامیدنی توزیعی توسط شرکت آب و فاضلاب، شهروندان باید نخستین شیر بعد از کنتور که اغلب داخل پارکینگ یا فضای سبز جلوی در ساختمان است، را باز و پس از چند ثانیه، یک لیوان شفاف بلوری تمیز را پر از آب نمایند و ویژگی های ظاهری آب مانند رنگ، بو، ذرات و ناخالصی های موجود را آنالیز نمایند.

در صورت وجود اِشکال در آب خروجی از شیر بعد از کنتور، بلافاصله با سامانه اطلاع رسانی 122 تماس بگیرند. ولی چنان چه آب خروجی از نخستین شیر بعد از کنتور فاقد هرگونه مشکل بود، به این معناست که تاسیسات داخلی مشترک باعث بروز مشکل شده است و این امر ناشی از استاندارد نبودن لوله ها یا فرسودگی تاسیسات است که درنتیجه کیفیت آب توسط تاسیسات داخلی دستخوش تغییرات شده است (مقررات ملی ساختمان ایران-تاسیسات بهداشتی) و برای برطرف مشکل باید تاسیسات داخلی توسط مشترک ترمیم گردد.

در صورتی که طی مدت زمان طولانی از آب شیر برداشت نشده باشد، لازم است قبل از برداشت آب برای مصرف، حتما آب مانده در لوله ها و تاسیسات تخلیه تا آب تازه وارد لوله ها گردد و مورد مصرف قرار بگیرد. بعضی مسائل مزه و بوی آب به مراحل تصفیه یا تکنیک های آن مربوط نیست، بلکه به علت ساکن ماندن آب در انتهای لوله ها، لوله کشی های بلند و شبکه های کم مصرف است.

مخازن و پمپ های شخصی مورد استفاده توسط مشترکان به علت استاندارد نبودن، نصب نشدن به صورت اصولی و شست وشو نشدن درست با تواتر زمانی مناسب، می توانند سبب ایجاد بو، طعم و رنگ در آب شوند.

چنان چه تاسیسات داخلی مشترکان به مخزن ذخیره آب مجهز باشد، مخازن باید دارای استانداردهای لازم به لحاظ جنس (پلی اتیلن)، رنگ (سفید تا در صورت وجود هرگونه آلودگی و کثیفی قابل رویت و تشخیص باشد)، اندازه (بر اساس جمعیت) و نوع طراحی (دوجداره تا باعث تغییرات دمایی آب نگردد و دارای در و محل تخلیه بزرگ باشد تا به راحتی شست وشو گردد) باشند و در تواتر زمانی معین بازررسی و شست وشو شوند.

مخزن باید در محل مسقف و به دور از نور مستقیم خورشید نگه داری گردد. چنان چه در تاسیسات داخلی دارای پمپ نصب شده است، لازم است محل نصب پمپ بعد از مخزن ذخیره قرار داده گردد و مخزن مستقیما از کنتور آب گیری کند.

اگر جنس لوله های تاسیسات مشترکان استاندارد نباشد (در اثر گرما و سرما قوس پیدا نموده باشد) و یا لوله ها مستعمل و فرسوده باشند، می توانند سبب ایجاد رنگ، بو و طعم در آب شوند و بر مقبولیت، گوارایی و کیفیت آب اثر منفی داشته باشند.

آنالیز کیفیت آب در چاه خصوصی

در بعضی از مناطق شهر تهران، مالکان از چاه خصوصی برای تامین آب آشامیدنی استفاده می نمایند و دارای دو شبکه آب رسانی هستند که یکی متعلق به شرکت آبفای استان تهران و دیگری شبکه خصوصی ویژه مشترک است و هنگام کاهش فشار آب، استفاده می گردد. در این صورت به علت آلوده بودن آب چاه های خصوصی، استفاده از آب آن ها سبب ایجاد آلودگی شدید در آب آشامیدنی توزیعی توسط شرکت آب و فاضلاب می گردد. بنابراین لازم است که مشترکان به منظور محافظت از سلامت، بهداشت و کیفیت آب دریافتی از شرکت آب و فاضلاب دو سامانه را به هم متصل ننمایند و از متصل نبودن دو سامانه اطمینان کامل داشته باشند.

گاهی آب برداشتی از شیر دارای رنگ سفید است که این رنگ به دلیل هوادهی آب است و باعث افزایش اکسیژن محلول در آب می گردد که عاملی برای گوارایی و مقبولیت آب است. چنان چه رنگ سفید آب توام با بوی شدید وایتکس بود، لازم است بلافاصله با واحد اطلاع رسانی 122 تماس گرفته گردد تا اقدام های لازم برای برطرف مشکل توسط شرکت آب و فاضلاب انجام گردد.

برای حذف بوی کلر چه باید کرد؟

به منظور حذف بوی کلر از آب آشامیدنی، آب برداشتی از شیر باید به مدت پنج دقیقه داخل ظرف تمیزی در دمای اتاق نگه داشته گردد و سپس برای آشامیدن مورد استفاده قرار گیرد. به منظور تهیه آب جوش (برای چای و ...) به دلیل ملاحظات بهداشتی، مشترکان باید از شیر آب سرد، آب مورد احتیاج را برداشت نمایند و برداشت آب از شیر آب گرم به علت آن که جهت آب گرم کن را طی نموده است، مناسب نیست. هم چنین برای تهیه آب جوش، جوشاندن آب به مدت یک تا سه دقیقه کافی است.

تشکیل رسوب در کتری و سماور ناشی از سختی موقت آب است؛ سختی موقت آب در اثر حرارت، رسوب می نماید. چنان چه از ظروف پیرکس ضدرسوب برای تهیه آب جوش استفاده کنیم، به دلیل ممانعت از تشکیل رسوب لایه چربی روی سطح آب جوش یا چای تشکیل می گردد.

دستگاه های تصفیه آب در حقیقت آب شیرین کن هستند و برای مناطقی کاربرد دارند که دارای آب های سنگین و شور هستند. در کلان شهر تهران به دلیل استفاده از منابع سطحی آب، آب آشامیدنی توزیعی دارای TDS (کل جامدات محلول) در حد مطلوب بر اساس استاندارد ملی ایران (شماره 1053) است. بنابراین در شهر تهران احتیاج به استفاده از دستگاه تصفیه خانگی آب نیست.

به منظور پیش گیری از بیماری واگیردار که به وسیله تماس دست با شیر آب منتقل می شوند، استفاده از شیرهای چشمی در اماکن پر ازدحام مانند مدارس، دانشگاه ها، باشگاه های ورزشی، مساجد، تفریح گاه ها، مراکز بهداشتی، مراکز خرید و ... توصیه می گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mykonos.ir شناسه مطلب: 651

به "چگونه کیفیت آب آشامیدنی را حفظ کنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه کیفیت آب آشامیدنی را حفظ کنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید