تعاریف و اصطلاحات

چرا اژدها برای چینی ها مهم است؟!

در بیشتر داستان های غربی، اژدها موجودی شرور وخطرناک هستند که با بیرون دادن آتش از دهان شهرها و دهکده ها را ویران می سازد ولی در چین، موضوع به کلی متفاوت است. در فرهنگ چینی، اژدها مظهر قدرت و برکت است برای مثال می تواند در دوره خشکسالی برای مردم طلب باران...

15 مهر 1398

خبرنگاران با فناوری بلاک چین آشنا می شوند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره آموزش آشنایی خبرنگاران با فناوری بلاک چین، برگزار می نماید.

7 شهریور 1398